Máy nóng - lạnh show

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi Livotec 612

  Giá gốc là: 9,490,000₫.Giá hiện tại là: 5,600,000₫. -41%

  Đã bán: 914

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi Livotec 616

  Giá gốc là: 9,900,000₫.Giá hiện tại là: 5,900,000₫. -40%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi Livotec 626

  Giá gốc là: 11,540,000₫.Giá hiện tại là: 6,400,000₫. -45%

  Đã bán: 46

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D528

  Giá gốc là: 11,210,000₫.Giá hiện tại là: 6,550,000₫. -42%

  Đã bán: 44

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi HCV208RO

  Giá gốc là: 10,700,000₫.Giá hiện tại là: 7,400,000₫. -31%

  Đã bán: 85

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-L56

  Giá gốc là: 12,990,000₫.Giá hiện tại là: 7,850,000₫. -40%

  Đã bán: 145

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D69

  Giá gốc là: 13,800,000₫.Giá hiện tại là: 7,950,000₫. -42%

  Đã bán: 321

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-M59

  Giá gốc là: 10,900,000₫.Giá hiện tại là: 7,950,000₫. -27%

  Đã bán: 27

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D66G

  Giá gốc là: 13,440,000₫.Giá hiện tại là: 8,000,000₫. -40%

  Đã bán: 85

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Karofi KHY-TN86

  Giá gốc là: 11,500,000₫.Giá hiện tại là: 8,700,000₫. -24%

  Đã bán: 78

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-N69

  Giá gốc là: 14,290,000₫.Giá hiện tại là: 9,850,000₫. -31%

  Đã bán: 89

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-N89

  Giá gốc là: 15,990,000₫.Giá hiện tại là: 11,350,000₫. -29%

  Đã bán: 56

  Miễn phí lắp đặt