Linh kiện & Lõi Lọc

Showing 1–20 of 36 results

 • Dây R.O

  Đã bán: 49

  Miễn phí lắp đặt
 • Kẹp màng

  10,000 -50%

  Đã bán: 36

  Miễn phí lắp đặt
 • Tay vặn cốc

  20,000 -33%

  Đã bán: 64

  Miễn phí lắp đặt
 • Van Bình áp

  100,000 -50%

  Đã bán: 66

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi số 2 Karofi 20 inch OCB – GAC

  120,000 -20%

  Đã bán: 70

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi số 3 Karofi 20 inch CTO

  120,000 -20%

  Đã bán: 77

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi số 3 CTO Karofi

  120,000 -33%

  Đã bán: 65

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi số 2 CATION Karofi

  120,000 -33%

  Đã bán: 31

  Miễn phí lắp đặt
 • Bút TDS

  150,000 -50%

  Đã bán: 51

  Miễn phí lắp đặt
 • Van áp cao JEAK

  150,000 -50%

  Đã bán: 39

  Miễn phí lắp đặt
 • Van áp thấp JEAK

  150,000 -50%

  Đã bán: 64

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi số 1 – 20” PP-5micron

  180,000 -28%

  Đã bán: 22

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc chức năng Karofi T33 K – Lõi số 5

  190,000 -37%

  Đã bán: 471

  Miễn phí lắp đặt
 • Van điện từ KSD

  200,000 -50%

  Đã bán: 68

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc Khoáng đá Karofi (Mineral) – Số 6/7/8

  250,000 -14%

  Đã bán: 711

  Miễn phí lắp đặt
 • Vòi thiên nga gạt Karofi

  250,000 -38%

  Đã bán: 73

  Miễn phí lắp đặt
 • Bộ 3 Lõi lọc Thô 1,2,3 Karofi Smax Duo

  250,000 -50%

  Đã bán: 2142

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc Hồng ngoại xa Karofi (Far Infrared) – Số 6/7/8

  270,000 -31%

  Đã bán: 777

  Miễn phí lắp đặt
 • Bộ 3 Lõi lọc Thô 1,2,3 Karofi Smax Pro

  300,000 -49%

  Đã bán: 1026

  Miễn phí lắp đặt
 • Cột lọc thô 1 cấp 10 inch có lõi

  350,000 -30%

  Đã bán: 43

  Miễn phí lắp đặt