Linh kiện máy lọc nước

Showing 1–20 of 21 results

 • Dây R.O

  Đã bán: 49

  Miễn phí lắp đặt
 • Kẹp màng

  10,000 -50%

  Đã bán: 36

  Miễn phí lắp đặt
 • Tay vặn cốc

  20,000 -33%

  Đã bán: 64

  Miễn phí lắp đặt
 • Van Bình áp

  100,000 -50%

  Đã bán: 66

  Miễn phí lắp đặt
 • Bút TDS

  150,000 -50%

  Đã bán: 51

  Miễn phí lắp đặt
 • Van áp cao JEAK

  150,000 -50%

  Đã bán: 39

  Miễn phí lắp đặt
 • Van áp thấp JEAK

  150,000 -50%

  Đã bán: 64

  Miễn phí lắp đặt
 • Van điện từ KSD

  200,000 -50%

  Đã bán: 68

  Miễn phí lắp đặt
 • Vòi thiên nga gạt Karofi

  250,000 -38%

  Đã bán: 73

  Miễn phí lắp đặt
 • Cột lọc thô 1 cấp 10 inch có lõi

  350,000 -30%

  Đã bán: 43

  Miễn phí lắp đặt
 • Cột lọc thô 1 cấp 20 inch có lõi

  550,000 -27%

  Đã bán: 56

  Miễn phí lắp đặt
 • Bình áp nhựa 3200G Karofi

  600,000 -20%

  Đã bán: 67

  Miễn phí lắp đặt
 • Bình áp thép 3200G Karofi

  600,000 -20%

  Đã bán: 51

  Miễn phí lắp đặt
 • Cột lọc thô 2 cấp 10 inch có lõi

  650,000 -32%

  Đã bán: 84

  Miễn phí lắp đặt
 • Bơm tăng áp

  650,000 -32%

  Đã bán: 81

  Miễn phí lắp đặt
 • Đèn UV Karofi

  750,000 -17%

  Đã bán: 66

  Miễn phí lắp đặt
 • Vỏ tủ Karofi IQ cao cấp

  900,000 -40%

  Đã bán: 78

  Miễn phí lắp đặt
 • Cột lọc thô 3 cấp 10 inch có lõi

  950,000 -30%

  Đã bán: 89

  Miễn phí lắp đặt
 • Bộ lọc thô 1 cấp

  950,000 -24%

  Đã bán: 72

  Miễn phí lắp đặt
 • Cột lọc thô 2 cấp 20 inch có lõi

  950,000 -32%

  Đã bán: 41

  Miễn phí lắp đặt