Lọc đầu nguồn

Showing 1–20 of 31 results

 • Hệ thống lọc nước công nghiệp công suất 150l/h

  Đã bán: 38

  Miễn phí lắp đặt
 • Hệ thống lọc nước công nghiệp công suất 350 L/H

  Đã bán: 52

  Miễn phí lắp đặt
 • Hệ thống lọc nước công nghiệp công suất 750L/H

  Đã bán: 49

  Miễn phí lắp đặt
 • Hệ thống lọc nước công nghiệp công suất 500L/H

  Đã bán: 70

  Miễn phí lắp đặt
 • Hệ thống lọc nước công nghiệp công suất 1000L/H

  Đã bán: 48

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc tổng nước sinh hoạt Kenfor KF-12C

  Giá gốc là: 10,500,000₫.Giá hiện tại là: 9,000,000₫. -14%

  Đã bán: 30

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc tổng nước sinh hoạt Kenfor KF-22C

  Giá gốc là: 12,000,000₫.Giá hiện tại là: 10,000,000₫. -17%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc tổng nước sinh hoạt Kenfor KF-12I

  Giá gốc là: 14,500,000₫.Giá hiện tại là: 12,000,000₫. -17%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc tổng nước sinh hoạt Kenfor KF-33C

  Giá gốc là: 17,000,000₫.Giá hiện tại là: 15,000,000₫. -12%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc tổng nước sinh hoạt Kenfor KF-332C

  Giá gốc là: 22,900,000₫.Giá hiện tại là: 20,000,000₫. -13%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước đầu nguồn Karofi KTF-222C

  Giá gốc là: 29,800,000₫.Giá hiện tại là: 25,000,000₫. -16%

  Đã bán: 18

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc tổng nước sinh hoạt Kenfor KF-332I

  Giá gốc là: 27,000,000₫.Giá hiện tại là: 25,000,000₫. -7%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc tổng nước sinh hoạt Kenfor KF-333C

  Giá gốc là: 33,000,000₫.Giá hiện tại là: 31,000,000₫. -6%

  Đã bán: 3

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc tổng nước sinh hoạt Kenfor KF-332C Plus

  Giá gốc là: 35,000,000₫.Giá hiện tại là: 32,000,000₫. -9%

  Đã bán: 6

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước đầu nguồn Karofi KTF-332C

  Giá gốc là: 43,000,000₫.Giá hiện tại là: 36,000,000₫. -16%

  Đã bán: 45

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc tổng nước sinh hoạt Kenfor KF-333I 

  Giá gốc là: 40,000,000₫.Giá hiện tại là: 37,500,000₫. -6%

  Đã bán: 3

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc tổng nước sinh hoạt Kenfor KF-332I Plus

  Giá gốc là: 42,000,000₫.Giá hiện tại là: 39,000,000₫. -7%

  Đã bán: 2

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc tổng nước sinh hoạt Kenfor KF-333C Plus

  Giá gốc là: 45,000,000₫.Giá hiện tại là: 42,000,000₫. -7%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc tổng nước sinh hoạt Kenfor KF-333I Plus

  Giá gốc là: 50,000,000₫.Giá hiện tại là: 43,000,000₫. -14%

  Đã bán: 2

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước đầu nguồn Karofi KTF-332I

  Giá gốc là: 55,000,000₫.Giá hiện tại là: 46,500,000₫. -15%

  Đã bán: 40

  Miễn phí lắp đặt