Lọc đầu nguồn

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Hệ thống lọc nước công nghiệp công suất 150l/h

  Đã bán: 38

  Miễn phí lắp đặt
 • Hệ thống lọc nước công nghiệp công suất 350 L/H

  Đã bán: 52

  Miễn phí lắp đặt
 • Hệ thống lọc nước công nghiệp công suất 750L/H

  Đã bán: 49

  Miễn phí lắp đặt
 • Hệ thống lọc nước công nghiệp công suất 500L/H

  Đã bán: 70

  Miễn phí lắp đặt
 • Hệ thống lọc nước công nghiệp công suất 1000L/H

  Đã bán: 48

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước đầu nguồn KTF-222C

  25,000,000 -16%

  Đã bán: 18

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước đầu nguồn KTF-332C

  34,900,000 -19%

  Đã bán: 45

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước đầu nguồn KTF-332I

  42,900,000 -22%

  Đã bán: 40

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước đầu nguồn KTF-333C

  43,900,000 -27%

  Đã bán: 35

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước đầu nguồn KTF-333I

  55,900,000 -26%

  Đã bán: 21

  Miễn phí lắp đặt
 • Hệ thống lọc tổng Karofi KTF 552 ECO

  59,500,000 -24%

  Đã bán: 23

  Miễn phí lắp đặt
 • Hệ thống lọc tổng Karofi KTF 662 ECO

  64,500,000 -28%

  Đã bán: 20

  Miễn phí lắp đặt
 • Hệ thống lọc tổng Karofi KTF 552

  65,000,000 -23%

  Đã bán: 11

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc nước đầu nguồn Karofi KMF-68

  67,000,000 -15%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước đầu nguồn Karofi KST-79

  69,500,000 -15%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Hệ thống lọc tổng Karofi KTF 662

  74,000,000 -24%

  Đã bán: 15

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước đầu nguồn Karofi WHF-E666

  83,500,000 -34%

  Đã bán: 3

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước đầu nguồn Karofi WHF-E666+

  119,000,000 -18%

  Đã bán: 2

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước đầu nguồn KTF-888

  165,000,000 -20%

  Đã bán: 85

  Miễn phí lắp đặt