Máy lọc nước để gầm, không tủ

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Máy lọc nước RO Karofi Livotec 216

  Giá gốc là: 5,500,000₫.Giá hiện tại là: 3,200,000₫. -42%

  Đã bán: 311

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi kt-ero80 8 lõi không tủ

  Giá gốc là: 6,310,000₫.Giá hiện tại là: 3,600,000₫. -43%

  Đã bán: 7558

  Miễn phí lắp đặt
 • MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KHY-TN99 – 9 LÕI MẪU MỚI 2024

  Giá gốc là: 6,500,000₫.Giá hiện tại là: 3,800,000₫. -42%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Karofi SLIM S-S038 8 lõi không tủ

  Giá gốc là: 6,540,000₫.Giá hiện tại là: 3,900,000₫. -40%

  Đã bán: 13559

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước RO Karofi KAQ-U03 Pro

  Giá gốc là: 7,150,000₫.Giá hiện tại là: 3,950,000₫. -45%

  Đã bán: 52

  Miễn phí lắp đặt
 • MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-U05 PRO – 10 LÕI LẮP GẦM

  Giá gốc là: 7,300,000₫.Giá hiện tại là: 4,100,000₫. -44%

  Đã bán: 253

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-U05G

  Giá gốc là: 7,270,000₫.Giá hiện tại là: 4,150,000₫. -43%

  Đã bán: 57

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước để gầm Karofi KT-ERO100V 10 lõi

  Giá gốc là: 7,200,000₫.Giá hiện tại là: 4,200,000₫. -42%

  Đã bán: 23

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-U95 10 lõi Wifi

  Giá gốc là: 7,580,000₫.Giá hiện tại là: 4,300,000₫. -43%

  Đã bán: 5564

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Karofi KAQ-U05 10 lõi không tủ

  Giá gốc là: 7,000,000₫.Giá hiện tại là: 4,500,000₫. -36%

  Đã bán: 7158

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-U03 10 lõi

  Giá gốc là: 6,890,000₫.Giá hiện tại là: 4,600,000₫. -33%

  Đã bán: 1481

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-U96

  Giá gốc là: 7,970,000₫.Giá hiện tại là: 4,700,000₫. -41%

  Đã bán: 53

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước RO Karofi KAQ-U95 Pro

  Giá gốc là: 8,000,000₫.Giá hiện tại là: 4,750,000₫. -41%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước RO Karofi KAQ-U65

  Giá gốc là: 7,550,000₫.Giá hiện tại là: 4,850,000₫. -36%

  Đã bán: 27

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-U98

  Giá gốc là: 8,550,000₫.Giá hiện tại là: 5,250,000₫. -39%

  Đã bán: 13

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-U99

  Giá gốc là: 12,790,000₫.Giá hiện tại là: 7,950,000₫. -38%

  Đã bán: 55

  Miễn phí lắp đặt