Máy lọc nước nóng lạnh

Showing 1–20 of 28 results

 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi Livotec 612

  5,600,000 -41%

  Đã bán: 914

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng nguội Karofi KAH-D10

  5,600,000 -38%

  Đã bán: 844

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước tích hợp nóng lạnh HCV – 200RO

  5,850,000 -28%

  Đã bán: 6089

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi Livotec 626

  6,450,000 -44%

  Đã bán: 46

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D528

  6,500,000 -42%

  Đã bán: 43

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D50

  6,600,000 -37%

  Đã bán: 432

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh HC18-RO

  6,850,000 -40%

  Đã bán: 5281

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi Optimus O-H128 (Nóng – Nguội)

  6,890,000 -34%

  Đã bán: 1012

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi Optimus O-D138 Nóng Lạnh 7 lõi lọc

  7,100,000 -40%

  Đã bán: 256

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D52

  7,350,000 -36%

  Đã bán: 456

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D950

  7,590,000 -22%

  Đã bán: 113

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D952

  7,600,000 -29%

  Đã bán: 111

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước RO tích hợp cây nóng lạnh HCV351-WH

  7,750,000 -28%

  Đã bán: 2913

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D66

  7,800,000 -40%

  Đã bán: 3179

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi HC300RO

  7,850,000 -16%

  Đã bán: 1170

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-L56

  7,850,000 -40%

  Đã bán: 145

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-I55

  7,950,000 -38%

  Đã bán: 416

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D66G

  8,050,000 -40%

  Đã bán: 85

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D66S

  8,250,000 -39%

  Đã bán: 115

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi HCV362

  8,850,000 -32%

  Đã bán: 1758

  Miễn phí lắp đặt