Sản phẩm khác

Showing 1–20 of 22 results

 • Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C123

  990,000 -30%

  Đã bán: 50

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C113

  1,150,000 -26%

  Đã bán: 58

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C133

  1,200,000 -27%

  Đã bán: 61

  Miễn phí lắp đặt
 • Quạt cây Karofi KF-400iAC

  1,450,000 -8%

  Đã bán: 323

  Miễn phí lắp đặt
 • Quạt cây Karofi KF-402AC

  1,550,000 -22%

  Đã bán: 71

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C115

  1,590,000 -20%

  Đã bán: 71

  Miễn phí lắp đặt
 • Quạt cây Karofi KF-352DC

  1,750,000 -24%

  Đã bán: 32

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc không khí Karofi KAP-E114

  2,350,000 -31%

  Đã bán: 37

  Miễn phí lắp đặt
 • Quạt điều hòa Karofi KAC-E41

  2,750,000 -20%

  Đã bán: 79

  Miễn phí lắp đặt
 • Quạt điều hòa Karofi KAC-18R

  3,250,000 -28%

  Đã bán: 64

  Miễn phí lắp đặt
 • Quạt điều hòa Karofi KAC-H41R

  3,290,000 -26%

  Đã bán: 45

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc không khí Karofi KAP-115

  3,500,000 -38%

  Đã bán: 75

  Miễn phí lắp đặt
 • Quạt điều hòa Karofi KAC-E132

  3,500,000 -26%

  Đã bán: 125

  Miễn phí lắp đặt
 • Quạt điều hòa Karofi KAC-120R

  3,790,000 -26%

  Đã bán: 27

  Miễn phí lắp đặt
 • Quạt điều hòa Karofi KAC-H132R

  3,790,000 -26%

  Đã bán: 21

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc không khí Karofi KAP-M217

  3,890,000 -40%

  Đã bán: 51

  Miễn phí lắp đặt
 • Quạt điều hòa hai chiều Karofi KAC-020HR

  4,190,000 -27%

  Đã bán: 61

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc không khí thông minh Karofi KAP-317

  7,150,000 -34%

  Đã bán: 44

  Miễn phí lắp đặt
 • Điều hòa không khí Karofi KDC-WF09

  7,192,000 -25%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Điều hòa không khí Karofi KDC-WF12

  8,692,000 -25%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt