Lõi lọc nước

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Lõi số 2 Karofi 20 inch OCB – GAC

  120,000 -20%

  Đã bán: 70

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi số 3 Karofi 20 inch CTO

  120,000 -20%

  Đã bán: 77

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi số 3 CTO Karofi

  120,000 -33%

  Đã bán: 65

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi số 2 CATION Karofi

  120,000 -33%

  Đã bán: 31

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi số 1 – 20” PP-5micron

  180,000 -28%

  Đã bán: 22

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc chức năng Karofi T33 K – Lõi số 5

  190,000 -37%

  Đã bán: 471

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc Khoáng đá Karofi (Mineral) – Số 6/7/8

  250,000 -14%

  Đã bán: 711

  Miễn phí lắp đặt
 • Bộ 3 Lõi lọc Thô 1,2,3 Karofi Smax Duo

  250,000 -50%

  Đã bán: 2142

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc Hồng ngoại xa Karofi (Far Infrared) – Số 6/7/8

  270,000 -31%

  Đã bán: 777

  Miễn phí lắp đặt
 • Bộ 3 Lõi lọc Thô 1,2,3 Karofi Smax Pro

  300,000 -49%

  Đã bán: 1026

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi Lọc Karofi Nanosilver (Nano bạc) – Số 6/7/8

  350,000 -42%

  Đã bán: 809

  Miễn phí lắp đặt
 • Lõi lọc Karofi ORP ALKALINE – Số 6/7/8

  350,000 -10%

  Đã bán: 990

  Miễn phí lắp đặt
 • Bộ 3 Lõi lọc Thô 1,2,3 Karofi Smax Pro V

  370,000 -45%

  Đã bán: 123

  Miễn phí lắp đặt
 • Màng lọc RO 100GPD Hàn Quốc – Lõi số 4

  600,000 -35%

  Đã bán: 172

  Miễn phí lắp đặt
 • Đèn UV Karofi

  750,000 -17%

  Đã bán: 66

  Miễn phí lắp đặt
 • Màng RO Karofi 100GPD Purifim – USA

  750,000 -39%

  Đã bán: 547

  Miễn phí lắp đặt