Máy lọc nước show

Showing 1–20 of 24 results

 • Máy lọc nước RO Karofi Livotec 216

  3,400,000 -38%

  Đã bán: 310

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Karofi Purastar P38

  3,750,000 -46%

  Đã bán: 215

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Karofi SLIM S-S038 8 lõi không tủ

  3,900,000 -40%

  Đã bán: 13559

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước để gầm Karofi KT-ERO100V 10 lõi

  4,450,000 -38%

  Đã bán: 23

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi ERO80 Pro

  4,450,000 -41%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước RO Karofi KAQ-U03 Pro

  4,450,000 -38%

  Đã bán: 52

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Karofi KAQ-U05 10 lõi không tủ

  4,500,000 -36%

  Đã bán: 7158

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-U95 10 lõi Wifi

  4,700,000 -38%

  Đã bán: 5563

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi ERO100V 10 lõi lọc

  4,800,000 -41%

  Đã bán: 14

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-U96

  5,100,000 -36%

  Đã bán: 53

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước RO Karofi KAQ-U65

  5,200,000 -31%

  Đã bán: 27

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-D36S

  5,450,000 -37%

  Đã bán: 51

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-U98

  5,550,000 -35%

  Đã bán: 13

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước RO Karofi KHY-TN88

  5,600,000 -28%

  Đã bán: 56

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D528

  7,200,000 -36%

  Đã bán: 44

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-L56

  8,250,000 -36%

  Đã bán: 145

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-U99

  8,400,000 -34%

  Đã bán: 55

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-I55

  8,450,000 -34%

  Đã bán: 416

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D66S

  8,450,000 -38%

  Đã bán: 815

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Karofi KHY-TN86

  8,700,000 -24%

  Đã bán: 78

  Miễn phí lắp đặt